Wat is een spirituele healing?

In de energie om een mens zijn meerdere zaken zichtbaar voor een helderziende. Belasting vanuit de moeder- of de vaderlijn in dit leven, bijvoorbeeld. Belastingen vanuit een vorig leven. Ook deze zaken zien eruit als verstoringen in de energieflow van een mens. Een spirituele healing is een reiniging van dergelijke energieën.

De ziel heeft veel meegemaakt en sommige zaken moeten nog verder uitgewerkt worden in dit leven. Dat noemen we karma. Andere dingen zijn geweest, en kunnen rustig afgevoerd worden. Dit is wat een healing ook kan bewerkstelligen.

Wat is karma?


De ziel kiest voor de verschillende levens en leert. Karma bouw je op door een niet-zuiver leven te leven, waarin je belastend bent voor anderen. Meesters die aan het einde van hun levenscyclussen zijn, kan je herkennen aan verlichte mensen, die nauwelijks voedsel tot zich nemen en afgezonderd leven. Zij zijn al bijna goddelijk.

Wij doorleven allemaal karmische ontwikkelingen. De doelstelling is een zo verlicht mogelijk leven te leven. Je dienstbaar en dankbaar op te stellen.

Sommige verstoringen van mensen zijn niet te healen. Dat is bepaald door de ziel.

Wat is het effect van een healing?


Ook een emotionele of spirituele healing kan een heel lichamelijk effect hebben op mensen. Dit ervaren velen die een healing ondergaan:
  • Verlichting
  • Minder pijn
  • Beter in je vel zitten
  • Betere focus
  • Helder in het hoofd
  • Betere concentratie
  • Bevrijding

Dat is gezien het bovenstaande logisch als je bevrijd wordt van donkere of verkeerde energieën, belastingen die je meezeult die niet van jou zijn of niet nodig zijn. Heerlijk om daarvan bevrijd te zijn!