Wij gaan echt niks doen met jouw gegevens.

Logisch toch?


Je bent veilig bij ons.


Kort en goed: wij geven je gegevens niet door aan anderen.

Bovendien zijn we beveiligd, zodat je gegevens niet door anderen opgehaald kunnen worden.

Zie hieronder voor een uitgebreide verklaring in de privacy policy, die is verplicht voor de AVG.


Sparkel aangesloten bij het CATPrivacyverklaring Sparkel

Voor het laatst gewijzigd op 15 april 2024

Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens van onze

klanten, maar ook van andere relaties. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden

wij ons aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening

Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij jouw gegevens

verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Hiermee voldoen wij aan onze

informatieplicht op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij

raden je aan de privacyverklaring goed te lezen.

Wij kunnen deze privacyverklaring op elk moment herzien. Als er belangrijke dingen

veranderen in de manier waarop wij jouw gegevens verwerken, dan zullen wij jou eerst

informeren en, waar nodig, opnieuw om toestemming vragen.

Contactgegevens

Sparkel is gevestigd aan de Herengracht 213 2 in Amsterdam en geregistreerd in het

Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34227503. Als je vragen

hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen via

support@sparkel.nl.


Betrokkenen

Wij verwerken persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, websitebezoekers,

leveranciers en zakelijke relaties. We krijgen deze gegevens in principe rechtstreeks van

jou of van jouw werkgever.

Dienstverlening

Persoonsgegevens

Wanneer je gebruik maakt van onze dienstverlening, dan kunnen we de volgende

persoonsgegevens van je verwerken:

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Adresgegevens

• Foto

• Bedrijfsnaam

• KvK-nummer

• Bestelgegevens

• Accountgegevens

• Financiële gegevens in verband met facturatie en boekhoudverplichting

• Correspondentie, inclusief e-mails

• Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

Bedrijfsgevoelige informatie

Wij realiseren ons dat je bedrijfsgevoelige informatie met ons kan delen in het kader van

de dienstverlening. Uiteraard gaan wij daar net zo zorgvuldig en veilig mee om als wij dat

verplicht zijn bij persoonsgegevens.

Doelen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Uitvoeren van de overeengekomen overeenkomst (overeenkomst)

• Het informeren over wijzigingen in onze diensten (overeenkomst)

• Het informeren over nieuwe diensten (gerechtvaardigd belang)

• Wettelijke verplichtingen, waaronder verplichtingen in het kader van de

belastingen (wettelijke plicht)

Bewaartermijn

Financiële gegevens bewaren wij ten minste 7 jaar overeenkomstig de fiscale

bewaartermijn. Alle andere gegevens bewaren wij voor de duur van de overeenkomst en

gedurende minimaal 5 jaar daarna.

Als je ons een foto opstuurt in verband met een healing, dan zullen wij je foto

verwijderen na afloop van de healing.

Gerechtvaardigd belang

Als je gebruik maakt van onze diensten kunnen wij je benaderen voor nieuwe diensten of

producten als dat past bij de aard van de afgenomen dienst. Wellicht dat onze nieuwe

dienstverlening beter bij je past. Om die reden informeren wij je over nieuwe diensten en

producten. Als je dat liever niet wilt, dan kun je dat bij ons aangeven.

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan verwerken wij de volgende

persoonsgegevens van je:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrief

(toestemming).

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang jij de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Wij maken voor het versturen van onze nieuwsbrief gebruik van software. Het afmelden

voor een nieuwsbrief betekent uiteraard dat je geen nieuwsbrief meer ontvangt. Je

gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je

gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Toestemming

Je kunt je altijd afmelden voor de nieuwsbrief via de link in de e-mail.

E-books, webinars en andere diensten die we gratis aanbieden

Persoonsgegevens

Wanneer je bij ons een e-book bestelt of je aanmeldt voor een webinar of voor een

andere dienst die we gratis aanbieden, dan kunnen we de volgende persoonsgegevens

verwerken:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Foto (bij een healing)

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Uitvoering geven aan de gevraagde dienst die we gratis aanbieden

(gerechtvaardigd belang)

• Informeren over aan de bestelde dienst gerelateerde diensten (gerechtvaardigd

belang)

Gerechtvaardigd belang

Als je bij ons een dienst bestelt die wij gratis aanbieden, dan sturen we je e-mails over de

bestelde dienst en daaraan gerelateerde diensten. Wij hebben je persoonsgegevens

nodig om je de bestelde dienst te kunnen toesturen en of je daarover nader te

informeren. Daarnaast willen wij onze klanten zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom

informeren wij je over onze andere diensten (gratis of tegen betaling) die gerelateerd zijn

aan de bestelde dienst.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang jij je niet afmeldt voor deze mailingslist.

Wij maken voor het versturen van onze mailings gebruik van software. Het afmelden

voor deze betekent uiteraard dat je geen mailing meer ontvangt voor deze mailinglist. Je

gegevens worden echter niet automatisch door de software verwijderd. Wil je dat je

gegevens helemaal worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

Als je ons een foto opstuurt in verband met een healing, dan zullen wij je foto

verwijderen na afloop van de healing.

Vragen en verzoeken

Persoonsgegevens

Wanneer je telefonisch, via de e-mail, via het contactformulier op onze website of op een

andere manier contact met ons opneemt, dan kunnen wij de volgende

persoonsgegevens van je verwerken.

• Voor- en achternaam

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Correspondentie, inclusief e-mails

• Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Contact opnemen of iets doen overeenkomstig het door jou ingevulde formulier

(gerechtvaardigd belang)

• Afhandelen van je vraag of verzoek (gerechtvaardigd belang)

Bewaartermijn

Wij zullen je gegevens alleen gebruiken voor de afhandeling van jouw vraag of verzoek.

Afhankelijk van je vraag of verzoek zullen wij deze wel of niet archiveren. Ons archief

bewaren wij tenminste 5 jaar.

Gerechtvaardigd belang

Als jij ons benadert met een vraag of verzoek, dan hebben wij jouw persoonsgegevens

nodig om te kunnen reageren en je vraag of verzoek af te kunnen handelen.

Review

Persoonsgegevens

Wanneer je een review achterlaat, dan kunnen wij de volgende gegevens van je

verwerken:

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Foto

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor het gebruiken van je review op onze website

en op social media (toestemming)

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens zolang je je toestemming niet intrekt. Het is goed je te

realiseren dat het bij het gebruik van je review op social media niet altijd mogelijk is om

deze volledig te verwijderen door het delen en liken van je testimonial door anderen.

Toestemming

Als wij je persoonsgegevens verwerken op basis van jouw toestemming, dan kun je deze

altijd intrekken door ons te mailen.

Relatiebeheer

Persoonsgegevens

Wij kunnen in het kader van relatiebeheer de volgende persoonsgegevens van je

verwerken.

• Voor- en achternaam

• E-mailadres

• Telefoonnummer

• Bedrijfsnaam

• KvK-nummer

• Adresgegevens

• Correspondentie, inclusief e-mails

• Overige persoonsgegevens die je aan ons verstrekt

Doel en grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Contactgegevens bewaren (gerechtvaardigd belang)

• Persoonlijk contact opnemen (gerechtvaardigd belang)

• Zakelijk netwerk opbouwen en onderhouden (gerechtvaardigd belang)

Bewaartermijn

Als wij je contactgegevens opslaan, bewaren wij je gegevens niet langer dan

noodzakelijk in het belang van onze onderneming of totdat je ons verzoekt deze te

verwijderen.

Gerechtvaardigd belang

Als ondernemer hebben wij veel contact met anderen. Het gaat onder andere om

leveranciers, samenwerkingspartners en andere zakelijke relaties. Een goed

relatiebeheer is belangrijk voor ons. Wij bewaren daarom de contactgegevens van deze

mensen, zodat wij persoonlijk contact kunnen opnemen.

Websitebezoekers: cookies

Persoonsgegevens

Een cookie is een klein bestand dat bij een bezoek aan onze website op jouw computer,

tablet of smartphone kan worden opgeslagen. Met een cookie kunnen

persoonsgegevens worden verwerkt. Wanneer je onze website bezoekt, dan kunnen wij

met cookies de volgende persoonsgegevens van je verwerken.

• IP-adres

• Locatiegegevens

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type

• Andere gegevens waarvoor je toestemming hebt gegeven via de cookiebanner

op onze website

Doel en grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het verbeteren van de toegang tot en werking van onze website

• Het bieden van een goede gebruikerservaring van onze website

• Het afstemmen van ons aanbod op jouw voorkeuren.

• Het analyseren van informatie ten behoeve van marketingdoeleinden

Waar wij deze doelen kunnen bereiken zonder het gebruik van persoonsgegevens of

door het inzetten van enkel functionele cookies, dan is de grondslag voor het verwerken

van eventuele persoonsgegevens gelegen in het gerechtvaardigd belang dat wij hebben

bij een goed functionerende website. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de

werking van spamfilters en het gebruik van caching om de website sneller te maken.

Waar wij deze doelen alleen kunnen bereiken door een ander gebruik van

persoonsgegevens, dan verwerken wij je persoonsgegevens alleen met jouw

toestemming. Meer informatie hierover kan je vinden in onze cookieverklaring en via de

tool die wij hiervoor op onze website gebruiken.

Google analytics

Gegevens die jij verstrekt via onze cookies, kunnen worden bewaard voor het maken van

statistische analyses. Zo kunnen wij zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en

op basis daarvan onze website en dienstverlening verbeteren. Wij maken daarvoor

gebruik van Google Analytics. Wij willen graag meer inzicht verkrijgen en vragen jou

daarom om toestemming voor een uitgebreider gebruik van Google Analytics. Hierdoor

kunnen we onze dienstverlening beter op jou afstemmen.

De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres, door Google overgebracht

en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees de privacyverklaring van Google

voor meer informatie. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons

verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media en andere plugins

Het gebruik van dienstverlening van andere partijen brengt soms het plaatsen van

cookies door en het delen van data met deze partijen met zich mee zonder dat wij daarin

een keuze hebben. Wij zullen de meest privacy vriendelijke optie aanzetten die mogelijk

is.

Wij hebben op onze website ‘social media buttons’ van Facebook en Instagram

geplaatst. Ook maken wij gebruik van Vimeo voor het embedden van video’s en

Soundcloud voor het embedden van audio in onze online omgeving en diverse plugins

van Phoenix om de werking van onze website te verbeteren.

Al deze partijen kunnen cookies plaatsen en gegevens over jou verzamelen. Wij hebben

hier verder geen invloed op. Wij verwijzen je naar de privacyverklaring van deze partijen.

Sommige van deze partijen slaan de gegevens op in de Verenigde Staten.

IP-adres en webservers

Je IP-adres kan worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver wanneer je

onze website bezoekt. Dit is noodzakelijk om de website op de juiste manier te beheren

en te beveiligen. Wij gebruiken je IP-adres niet om je online gedrag te volgen of te

registreren. In principe zijn wij niet in staat om je IP-adres te koppelen aan je naam, adres

of andere identificerende informatie, tenzij je aan ons dergelijke informatie verstrekt en

gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Bewaartermijn

Afhankelijk van het soort cookies en de reden van het plaatsen van cookies worden

cookies alleen gedurende de (browser)sessie dan wel voor een langere duur bewaard.

Je kunt op elk moment zelf actief (al dan niet automatisch) cookies verwijderen. In dat

geval worden er geen nieuwe gegevens meer met ons of andere partijen gedeeld totdat

er weer (met toestemming) cookies zijn geplaatst. Wij hebben geen invloed op de

omgang van andere partijen met de door hen geplaatste cookies en de via deze cookies

verzamelde gegevens.

Toestemming

Via de cookiebanner op onze website kun je toestemming geven voor het plaatsen van

niet-functionele cookies. Ook kun je je browser zo instellen dat deze de niet-functionele

cookies niet meer opslaat of alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen

van je browser verwijderen, al dan niet automatisch.

Consequenties niet accepteren cookies

Je bent niet verplicht tot het accepteren van cookies. Als je je browser zo instelt dat deze

geen cookies opslaat of als je informatie die eerder is opgeslagen, al dan niet

automatisch, verwijdert, dan is het mogelijk dat je een minder goede gebruikerservaring

hebt van onze website en niet van alle functionaliteiten gebruik kunt maken.

Websitebezoekers jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie om persoonsgegevens te verwerken van websitebezoekers

jonger dan 16 jaar zonder toestemming van ouders of voogd. Wij kunnen dit echter niet

controleren. Als je vermoedt dat wij persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16

jaar verwerken zonder toestemming, neem dan contact met ons op, zodat wij de

informatie kunnen verwijderen als wij deze niet rechtmatig verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij doen niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering die

nadelige gevolgen kunnen hebben voor jou als persoon. Het gaat hier om besluiten door

een computer of geautomatiseerde systemen worden genomen zonder dat een mens

daarbij betrokken is.

Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage in jouw gegevens, het recht op aanpassing als je gegevens

onjuist zijn, het recht op verwijdering van je gegevens, het recht op bezwaar tegen een

gegevensverwerking, het recht op beperking van een gegevensverwerking en het recht

op overdraagbaarheid van je gegevens.

Als je gebruik wilt maken van een van deze rechten, dan kan je je verzoek naar ons

mailen via het eerder vermelde e-mailadres. Mogelijk moeten wij jouw identiteit

verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Wij zullen tijdig reageren. Mocht je niet tevreden

zijn met de afhandeling van jouw verzoek, dan kan je je klacht voorleggen aan de

Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen met anderen

Wij maken gebruik van meerdere verwerkers. Wij hebben met onze verwerkers een

verwerkersovereenkomst afgesloten. Als wij gegevens delen met een andere partij dan

een verwerker, spreken wij waar nodig geheimhouding af of sluiten wij een

overeenkomst met betrekking tot het delen van gegevens.

Op dit moment kunnen wij jouw gegevens delen met de volgende partijen:

• Accountant – geheimhoudingsovereenkomst

• Boekhoudsoftware – verwerker

• E-mailmarketingprogramma – verwerker

• Online werkomgeving, inclusief e-mail – verwerker

• Websitehosting – verwerker

• Huddle – verwerker

• Calendly – verwerker

• Plug&Pay - verwerker

• Zoom en Webinargeek – verwerker

• VA - geheimhoudingsovereenkomst

Wij verkopen jouw gegevens niet aan andere partijen.

Doorgifte van persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om zoveel mogelijk samen te werken met partijen die jouw

gegevens opslaan binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dat zal echter niet

altijd mogelijk zijn. Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verwerken, dan nemen wij

de juiste maatregelen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn

overeenkomstig de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming van ons

vereist. In dat geval werken wij samen met partijen in door de Europese Commissie

erkende landen met een passend beschermingsniveau. Als een partij hier niet aan

voldoet, dan zullen wij de standaardcontractbepalingen implementeren (op grond van

het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende

standaardcontractuele bepalingen).

Beveiliging

We zorgen ervoor dat jouw persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige

verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en

organisatorische maatregelen genomen:

• Gebruik van sterke wachtwoorden en 2FA waar mogelijk

• Gebruik van een beveiligde omgeving voor opslag van de data

• Gebruik van verwerkers met een adequaat beveiligingsniveau gezien de aard van

de gegevens

• Op onze website maken wij gebruik van een beveiligingscertificaat, te herkennen

aan het slotje in de adresbalk

• Geen gebruik maken van onbekende en of openbare wifi, m.u.v. de wifi van ons

kantoor

• Regelmatig installeren van updates op website, computers en dergelijke